Manastir Vojlovica

Manastir Vojlovica se nalazi u istoimenom naselju u gradu Pančevu. Manastirska crkva posvećena je Svetim arhangelima Gavrilu i Mihailu.


GALERIJA

Manastir Vojlovica

Smatra se da je manastir podigao despot Stefan Lazarević, ali se prvi put pominje u Zborniku Božidara Vukovića iz 1536/8. godine. Manastir je više puta oštećen (naročito u XVIII veku) a od 1964. do 1987. godine bio je neaktivan. Obnova i rekonstrukcija trajale su od 1987. do 1991. godine.

Crkva je jednobrodna građevina sa polukružnom oltarskoom apsidom, pravougaonim pevnicama, osmostranim kubetom nad naosom i slepim kubetom na pripratom. Godine 1752. dozidana je još jedna priprata, a visoki barokni zvonik sa delom nove priprate prizidan je uz crkvu 1836. godine. U XVIII veku izgrađeni su konaci, oslikani unutrašnji zidovi hrama i načinjen barokni pozlaćeni ikonostas sa oko trideset ikona autora Aksentija iz Pančeva. Manastir čuva čudotvornu ikonu Presvete Bogorodice Slovesnice.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar