Manastir Velika Hoča

Manastir Velika Hoča se nalazi u istoimenom selu u opštini Orahovac, na Kosovu i Metohiji. Manastirski hram posvećen je Svetom Jovanu Glavoseku.


GALERIJA

Manastir Velika Hoča

Ne postoje pouzdani istorijski podaci koji svedoče o ktitoru i vremenu gradnje manastira. Na osnovu fragmenata fresaka smatra se da je sagrađen u XIV veku. Crkva je građena u obliku tetrakonhosa, sa kvadratnom pripratom. Priprata i naos presvedeni su poluobličastim svodom. Apside su spolja poligonalne a iznutra polukružne (bočne su niže od onih na zapadu i istoku). Unutrašnjost hrama ponovo je oslikana osamdesetih godina XVI veka, dok su od prvobitnog živopisa očuvani samo fragmenti fresaka na južnom zidu naosa i u oltarskoj apsidi.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar