Manastir Valjevska Gračanica

Valjevska Gračanica nalazi se u mestu Tubravić, kod grada Valjeva. Smeštena je u podnožju planine Povlen, na ušću reke Sušice u Jablanicu. Manastirska crkva posvećena je Svetom arhangelu Mihailu.


GALERIJA

Manastir Valjevska Gračanica
Manastir Valjevska Gračanica

Crkva je najverovatnije sagrađena polovinom XV veka ali se prvi put pominje u turskim poreskim knjigama tek 1560. godine. Tokom vremena je stradala pa je današnja podignuta oko 1926. godine zahvaljujući episkopu Nikolaju Velimiroviću. Crkva je trikonhalna građevina sa jako izduženom i dubokom polukružnom apsidom. Severna i južna pevnica jedva da su naglašeni blagim lukom. Na zapadnoj strani crkva je poligonalna. Svod crkve je poluobličast i urađen od sige, a u kombinaciji sige i opeke izvedeno je dekorativno kube. Ikonostas je 1955. godine oslikao Ivan Meljnikov živopisac iz Bitolja.

U blizini crkve sagrađena je (1990.) brana „Stubo - Rovini“, čiji je punjenje počelo 2015. godine. Početkom marta 2016. godine nivo vode je dostigao manastir.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar