Manastir Svetog Nikole (Vranje)

Manastir Svetog Nikole nalazi se u Vranju. Posvećen je Prenosu moštiju Svetog oca Nikolaja Miriklijskog.


GALERIJA

Manastir Svetog Nikole (Vranje)

Podigao ga je knez Baldovin u XIV veku u vreme vladavine kralja Stefana Dečanskog, koji je knezu i darovao zemlju na kojoj je manastir. Poveljom cara Dušana postao je metoh manastira Hilandara. Nakon 1402. godine i dolaska Osmanlija manastir je opusteo. Crkva je prvo obnovljena 1894. godine, a zatim je početkom XX veka sagrađena nova.

Prvobitna građevina bila je ozidana od kamena kao manja jednobrodna građevina sa pripratom. Sadašnja crkva građena je kao jednobrodna bazilika sa oltarskom apsidom na istočnoj strani. Od 1995. uživa zvanje manastira.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar