Manastir Sveti Hristofor (Mislođin)

Manastir Sveti Hristofor se nalazi u naselju Mislođin u opštini Obrenovac, grad Beograd.


GALERIJA

Manastir Sveti Hristofor (Mislođin)

Narodno predanje datuje crkvu u vreme kralja Dragutina (XIII vek), ali je najverovatnije sagrađena u vreme despota Stefana Lazarevića u XV veku. Prvi put se pominje u popisu carskih hasova u beogradskoj nahiji 1560. godine. U XVII veku potpuno je opustela tokom turskog napada.

Na temeljima srednjovekovne crkve 2015. godine obnovljen je današnji manastir.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar