Manastir Svete Varvare na Reljinoj gradini

Manastir Svete Varvare na Reljinoj gradini se nalazi u selu Lukocrevo, na teritoriji grada Novog Pazara.


GALERIJA

Manastir Svete Varvare na Reljinoj gradini

Izgrađen je oko 1526. godine a kao ktitor manastira pominje se raški episkop Simeon. U vreme osmanske vlasti ovaj manastir bio je središte Raške episkopije, pa svedoči i o životu hrišćana na prostoru nekadašnjeg starog Rasa. Posvećen je Svetoj Varvari, ili Svetoj Barbari, hrišćanskoj mučenici i svetiteljki iz III veka. Danas se ovo arheološko nalazište sastoji od ostataka srednjovekovne crkve i manastirskih građevina a smešteno je na uzvišenju na desnoj obali reke Raške. Istraživanja lokalitetu sprovedena su u tri navrata počev od osamdesetih godina XX veka. Očuvani su temelji nekadašnje crkve u obliku upisanog krsta sa četiri stuba koja su nosila kupolu. Takođe, očuvan je pod od mermernih ploča. Na mestu arhijerejskog trona pronađen je natpis iz 1579. godine, raškog mitropolita Silvestera.

Godine 2019. proglašen je za spomenik kulture.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar