Manastir Svete Trojice (Knjaževac)

Manastir Svete Trojice se nalazi u ataru sela Donja Kamenica na teritoriji opštine Knjaževac. Proslavlja Svetu Trojicu.


Prema natpisu u malteru, nastalom kao prepis ranijeg uništenog fresko natpisa, manastir je zadužbina despota Lazara, najmlađeg sina Đurđa Brankovića. Takođe, na natpisu je posvedočena i 1457. kao godina gradnje. Ipak, prema arhitektonskim odlikama vreme izgradnje crkve se datuje početkom XVII veka.

Crkva ima oblik trikonhosa sa kubetom iznad centralnog dela. Spoljna priprata je dozidana 1874. godine. Unutrašnjost crkve je živopisana najverovatnije u XVII veku, ali su freske oštećene i danas je očuvano samo nekoliko fragmenata. Konzevatorski radovi su sprovedeni u drugoj polovini XX veka, a tom prilikom je uklonjena priprata i crkvi vraćen prvobitni izgled.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar