Manastir Svete Petke (Paraćin)

Manastir Svete Petke se nalazi u ataru sela Izvor, u opštini Paraćin


GALERIJA

Manastir Svete Petke (Paraćin)
Manastir Svete Petke (Paraćin)
Manastir Svete Petke (Paraćin)
Manastir Svete Petke (Paraćin)
Manastir Svete Petke (Paraćin)

Ne zna se kada je ovaj manastir sagrađen i ko je bio ktitor, pa se tako spominju kralj Milutin, izvesni sinajski monah, sestrić kneza Lazara, i kneginja Milica. Po narodnom predanju upravo je kneginja Milica i zaslužna za prenos moštiju Svete Petke iz Vidina u Srbiju, što je izdejstvovala kod turskog sultana. Manastir je stradao u XV veku. a navodno je zatrpan i izvor svete vode.

Prvi put se pominje u turskim poreskim popisima 1516. godine. Mitropolit srpski Mihailo 1767. godine ostavlja podatak da je manastir Svete Petke Izvorske podignut te godine i to od čvrstog materijala. Tokom Drugog svetskog rata u manastiru su bile smeštene srpske izbeglice sa prostora NDH. Danas se u sklopu manastira nalazi i Dom za smeštaj dece ometene u razvoju.

Crkva je sagrađena u srpsko-vizantijskom stilu. Građena je od lomljenog neobrađenog kamena. Glavna crkva zapravo je sačinjena od dve crkve koje imaju isti krov. Osnovu čini razvučen krst, dve pevničke i jedna oltarska apsida. Naos je prostran, a nadvisuju je dva kubeta. Ikone i ikonostas su delo izvesnih majstora sa Juga. Prvobitne freske nisu sačuvane, a kasnije su delo Tome Stojkovića iz 1894. godine. Manastir je obnavljan u XVIII, XIX i XX veku. Godine 2002. obnovljen je i živopis, radovima majstora Žičke škole kojim je rukovodio protođakon Miodrag Tomić.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar