Manastir Sibnica

Manastir Sibnica se nalazi u istoimenom mestu na teritoriji opštine Sopot. Manastirska crkve je posvećena Svetoj Petki.


GALERIJA

Manastir Sibnica

Nemamo istorijskih podataka o najranijoj istoriji manastira. Samo mesto Sibnica nekada se zvalo Gornja Seona, koje pominje turski defter iz XVI veka zajedno sa manastirom Prečiste. Pretpostavlja se da je manastir srušen polovinom XVI veka u turskim najezdama. Početkom XX veka na ostacima starog hrama pokrenuta je obnova crkve. Ona predstavlja jednobrodnu građevinu sa visokim četvorostranim zvonikom iznad zapadnog portala.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar