Manastir Sestroljin

Manastir Sestroljin nalazi se na ulazu u selo Poljana, u opštini Požarevac. Manastirska crkva posvećena je Vaznesenju Hristovom.


Po narodnom predanju manastir je podignut u drugoj polovini XIV veka u vreme kneza Lazara Hrebeljanovića. Izgranja Sestroljina (kao i manastira Bradače, Zaove i Rukumije) opevana je u narodnoj pesmi „Bog nikom dužan ne ostaje“.

Manastirska crkva sagrađena je 1893. godine, kao jednobrodna građevina bez kupole. Ima pravougaonu osnovu sa jednom prostranom oltarskom apsidom na istoku i dve manje bočne pevničke konhe. Unutrašnjost je podeljena na oltar i naos. Fasade su jednostavno obrađene, bez arhitektonske i dekorativne plastike. Ikonostas potiče iz vremena izgradnje hrama i rađen je u duhu klasicizma sa bogatim baroknim duborezom, a sastoji se od dvadeset i osam ikona raspoređenih u tri zone. Ikone su rađene u duhu romantizma.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar