Manastir Sarinac

Manastir Sarinac se nalazi u blizini mesta Velike Pčelice na teritoriji opštine Rekovac. Manastirska crkva je posvećena Vaznesenju Gospodnjem.


GALERIJA

Manastir Sarinac

Prema narodnom predanju osnovale su ga sestre Rala, Dena i Sara, nakon pogibije njihovog oca u bici na Kosovu 1389. godine. Pored Sarinca, osnovale su i manastire Raletinac i Denkovac. Srednjevekovni manastir je uništen u turskim najezdama, a tokom XX veka od prvobitne crkve pronađeni su samo ostaci temelja.

Obnova manastira završena je 1996. godine. Novo zdanje građeno je u duhu raške arhitekture. Predstavlja jednobrodnu građevina sa otvorenim tremom na zapadu i oltarskom apsidom ma istoku, iznad čijeg se centralnog dela uzdiže osmostrana kupola. Zasvedena je poluobličastim svodom. Prilikom obnove podignuti su i novi konaci.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar