Manastir Rudenica

Manastir Rudenica se nalazi kod istoimenog sela u opštini Aleksandrovac. Manastirski hram je posvećen Svetom proroku Iliji.


GALERIJA

Manastir Rudenica

Sagrađen je krajem XIV i početkom XV veka. Ktitori manastira su despot Stefan Vukašin i njegova žena Vukosava čiji su portreti oslikani na južnom zidu crkve. Ozidana je kamenom u moravskom arhitektonskom stilu. Ima osnovu trikonhosa sažetog tipa, sa apsidama (spolja petostranim a iznutra polukružnim), narteksom na zapadnoj strani i osmostranom kupolom iznad samo crkve. Fasada oponaša način zidanja kamenom i opekom. Unutrašnjost crkve je živopisao u periodu od 1402. do 1405. godine slikar Teodor, ali je očuvan samo donji red fresaka jer je crkva bila u ruševinama do 1936. godine. Konzervacija fresaka urađena je 1971., a arhitekture 1996. godine. 

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar