Manastir Radovašnica

Manastir Radovašnica se nalazi u istoimenom selu na teritoriji opštine Šabac. Manastirska crkva je posvećena Saboru Svetog arhangela Gavrila.


Prema narodnom predanju manastir Radovašnica je zadužbina kralja Dragutina Nemanjića iz XIII veka. U istorijskim izvorima se prvi put pominje u jednom turskom popisu iz 1548. godine pod imenom Kosanik. Manastir je stradao kako u srpskim borbama protiv Turaka u XIX veku, tako i tokom Prvog svetskog rata. Crkva je građena u raškom stilu, od lomljenog kamena i pokrivena je šindrom. Imala je trikonhonalnu osnovu sa kubetom nad naosom i polukružnom oltarskom apsidom. Freske su oslikane 1799. godine.

Crkva je poslednji put obnovljena 1929., ali su je Nemci 1941. godine minirali i preostali su samo zidovi. Za njenu obnovu u XXI veku zaslužna je sestra Milica Abt. Radovi su započeti 2011. godine prema projektu arhitekte Nade Jovičić. Današnja crkva ima izduženu osnovu, predstavlja jednobrodnu građevinu sa pripratom i kubetom nad naosom, čija je unutrašnjost pilastrima podeljena na tri traveja. U okolini se nalaze ostaci starih konaka.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar