Manastir Preradovac

Manastir Preradovac se nalazi u ataru sela Oparić na teritoriji opštine Rekovac. Manastirska crkva je posvećena Svetom prepodobnom Simonu monahu.


GALERIJA

Manastir Preradovac

Manastir je najverovatnije podignut u XIII veku, a gradnja je vezana za manastir Kalenić jer je Preradovac podignut u kalenićkim vinogradima. Stradao je 1814. godine tokom pobune Hadži Prodana Gligorijevića protiv turske vlasti. Obnova je započeta 1995, a nastavljena i dovršena 2004. godine izgradnjom konaka i zvonika.

Crkva ima jednobrodnu trolisnu osnovu bez kupole. Zidana je lomljenim kamenom u donjem delu, a opekom u gornjim zonama. Živopis je delo Slobodana Janićijevića iz Jagodine, dok se na ikonostasu nalaze reparirane ikone iz XIX veka.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar