Manastir Petkovica (Šabac)

Manastir Petkovica se nalazi pored sela Petkovica na teritoriji opštine Šabac. Manastirski hram je posvećen Svetoj Petki.


GALERIJA

Manastir Petkovica (Šabac)

Nemamo pouzdanih pisanih izvora o istoriji manastira Petkovice, ali se pretpostavlja da je zadužbina kralja Dragutina Nemanjića iz XIII veka. Prvi put se pominje u turskom popisu 1561. godine. Stradao je u turskoj odmazdi nakon bitke na Mišaru 1806. godine, jednom od težih poraza Osmanlija u Prvom srpskom ustanku.

Današnje zdanje je podignuto 1887. godine, a ktitor nove crkve bio je Josif Kurtović iz Šapca. Predstavlja građevinu trikonhalne osnove sa tri prostrane apside na istoku, dve pevničke i jednom oltarskom. Iznad apside se uzdiže osmostrana kupola, a iznad priprate sa galerijom visoki zvonik. Unutrašnjost hrama je živopisana. Ikone su delo Nilole Markovića iz Požarevca. Manastir je stradao tokom Prvog i Drugog svetskog rata.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar