Manastir Pavlovac

Manastir Pavlovac se nalazi u selu Koraćici na obroncima Kosmaja, na teritoriji opštine Mladenovac. Manastirska crkva je posvećena Svetom Nikoli. Na osnovu određenih istorijskih izvora i stila gradnje manastirske crkve, pretpostavlja se da je podignut u drugoj ili trećoj deceniji XV veka, u vreme despota Stefana Lazarevića. Prvi put se pominje u turskom popisu 1536. godine. Takođe, veruje se da su ga gradili učenici dvorskog arhitekte Radeta Borovića Neimara.


Crkva ima trikonhalnu osnovu, a iznad centralnog dela se izdiže oktogonalna kupola. Zidana je od lomljenog kamena. Brod ckrve je zaveden poluobličastim svodom. Kupola iznad naosa se oslanja na četiri pilastra. Priprata se nalazi na zapadnoj strani i građena je kada i crkva. U unutrašnjosti hrama nema ostataka ranijeg živopisa.

Iako je u XVI veku obnovljen, manastir je stradao za vreme Velike seobe Srba. U njemu je patrijarh Arsenije III Čarnojević služio jednu od poslednjih službi pred odlazak u Ugarsku. Manastir Pavlovac obnovljen je 1967. godine. Današnji manastirski kompleks obuhvata hram, ostatke konaka, ekonomskih objekata i letnjikovca.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar