Manastir Palja

Manastir Palja se nalazi u istoimenom selu u opštini Surdulica. Smešten je na obali reke Medenice na 950 m nadmorske visine. Manastirski hram posvećen je Vavedenju Presvete Bogorodice.


Predanje govori da manastir potiče iz IX veka, ali je na osnovu arheoloških istraživanja utvrđeno da potiče iz XIII veka. Ne zna se ime ktitora, ali se smatra da je zadužbina srpske vlastelinske porodice Dejanović. Krajem XIX veka bugarski sveštenici su dozidali pripratu. Crkva je jednobrodna građevina sa oltarom i dve bočne apside polukružnog oblika pokrivene kamenim pločama, dok je priprata pokrivena ćeramidom. Unutrašnjost hrama je živopisana 1804. godine, a ikonostas potiče iz 1893. godine. Obnova manastira započeta je 2005. godine.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar