Manastir Lipovac

Manastir Lipovac se nalazi u istoimenom selu u opštini Aleksinac. Manastirska crkva posvećena je Preobraženju Gospodnjem.


GALERIJA

Manastir Lipovac

U drugoj polovini XIV veka na ovom mestu se nalazio zamak nepoznatog velmože, utvrđeni Lipovični grad, a na imanju je zatim podignuta i crkva. Čitava porodice veoma brzo umire a njihovo imanje preuzima crkva. Monah German 1399. godine dograđuje (i oslikava) pripratu i pretvara hram u manastirsku crkvu. Radove je finansirao despot Stefan Lazarević pa se zdanje često pominje kao Stefanov manastir.

Hram je ponovo oslikan krajem XV veka, a fragmenti fresaka se danas mogu videti na pandatifima i kupolnom tamburu. Crkva ima osnovu trikonhosa sa kupolom, i građena je pod uticajem moravske škole. Konaci su podignuti 1869., kula zvonara je sagrađena 1883., a poslednja velika obnova izvedena je 1938. godine. Unutrašnjost je ponovo oslikao moldavski Rus Ivan Dikij 1953. godine.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar