Manastir Grnčarica

Manastir Grnčarica se nalazi u selu Prnjavoru na teritoriji opštine Batočina. Manastirska crkva je posvećena Svetom Nikoli. Prema legendi manastir su osnovali grnčari, Grci iz okoline Svrljiške banje. Prema narodnom predanju manastir je zadužbina kralja Dragutina Nemanjića iz XIII ili početkom XIV veka. Istoričari ipak smatraju da je sagrađen krajem XVI veka, o čemu svedoči stil živopisanja (očuvan u fragmentima) i natpis iz vremena sultana Sulejmana Zakonodavca.


Nekoliko puta je stradao, a prva značajnija obnova preduzeta je krajem XVIII veka. Crkva i konak su ponovo podignuti 1869. godine, a tom prilikom je čitav manastirski kompleks ograđen zidom. Crkva ima trikonhalnu osnovu, zasvedena je poluobličastim svodom sa vitkom osmostranom kupolom iznad centralnog prostora.Na zapadu se nalazi zvonik. Manastir jestradao i tokom Prvog i tokom Drugog svetskog rata. Nakon toga je obnovljen. Živopis je delo Valerijana Stefanovića iz druge polovine XX veka.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar