Manastir Dokmir

Manastir Dokmir se nalazi u istoimenom naselju, u opštini Ub. Manastirski hram posvećen je Vavedenju Presvete Bogorodice.


GALERIJA

Manastir Dokmir

Ne zna se ko je ktitor manastira, a pretpostavlja se da je sagrađen početkom XV veka. Prva velika obnova manastira bila je 1734. godine, ali je iste godine stradao u zemljotresu, da bi sledeće ponovo bio obnovljen. U njemu se nalazila osnovna škola u periodu od 1780. do 1788. godine, kada je manastir zapalio Mahmud-paša Bušatlija.

Konačna obnova izvedena je 1976. godine. Manastir je jednobrodna građevina sa kružnom kupolom iznad centralnog dela. Ikone su iz XVIII veka.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar