Manastir Dobrić

Manastir Dobrić se nalazi u istoimenom naselju na teritoriji opštine Šabac. Manastirska crkva je posvećena Svetim apostolima Petru i Pavlu.


GALERIJA

Manastir Dobrić

U mestu Dobrić se nalazila crkva brvnara koju su Turci zapalili 1815. godine. Nedaleko od nje 1827. godine zahvaljujući Marku Štitarcu podignuta je današnja crkva. Osnova nove građevine bila je gotovo identična staroj, izuzev što iz ravni osnove izlaze dve polukružne pevnice. Fasade imaju dekorativnu plastiku u obliku pilastra, horizontalnog venca kao i nadvratnika iznad bočnog severnog portala. Unutrašnjost hrama takođe podseća na crkve brvnare.

U manastir su preneti posmrtni ostaci Miloša Stojićevića Pocerca, vojvode iz Prvog srpskog ustanka. Dobić je 2010. godine dobio status manastira.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar