Manastir Dobreš

Manastir Dobreš se nalazi na desnoj obali Velike Morave u ataru sela Gložane, na teritoriji opštine Svilajnac. Manastirska crkva posvećena je Svetom Nikoli Čudotvorcu.


GALERIJA

Manastir Dobreš

Ne postoje podaci o ktitoru i vremenu gradnje manastira Dobreš, ali se smatra da je podignut u XIV veku za vreme kneza Lazara Hrebeljanovića. Prvi put se pominje u turskom dokumentu 1516. godine. Vremenom je prilično stradao, ali je obnovljen 2008. godine. Aktivan je ženski manastir, i od skoro je metoh Miljkovog manastira.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar