Manastir Čukljenik

Manastir Čukljenik se nalazi u istoimenom selu u opštini Leskovac. Nekada se nalazio u ataru sela Nakrivanj pa se naziva i Nakrivanjski manastir. Hram je posvećen Svetom Nikoli.


GALERIJA

Manastir Čukljenik

Ne postoje istorijski izvori koji govore o vremenu nastanku crkve niti o njenom ktitoru. Ona se prvi put pominje u turskom popisu 1516. godine. Krajem XVI veka je porušen ali je ubrzo i obnovljen. Naredna dva veka o manastiru ponovo nemamo nikakvih podataka. Crkva manastira je pretvorena u mirsku još 1884. godine.

Crkva je jednobrodna, poluobličasto zasvedena građevina sa polukružnom apsidom i zidanom pripratom, koja pripada tipu hramova sa prislonjenim lukovima.Spoljna priprata je naknadno dograđena, a paraklis se nalazi sa jugoistočno od crkve.

U porti crkve postoji spomenik Vlajku Radenkoviću velikom borcu zaslužnom za oslobođenje Leskovca, dok se izvan porte nalazi manastirska vodenica potočara iz 1786. godine.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar