Manastir Bresnica

Manastir Bresnica nalazi se u selu Bresnica, i udaljen je 6 km od Bosliegrada a isto toliko od granice sa Bugarskom. Manastirska crkva posvećena je Svetom proroku Iliju. Crkva je sagrađena 1898., a obnovljena 2000. godine. Ikonostas se sastoji od parapeta i tri niza ikona. Neposredno pored crkve se nalazi spratni konak, ali je u lošem stanju.


GALERIJA

Manastir Bresnica

Vladimir Lukić

dipl. istoričar