Lovište “Karakuša”

Lovište “Karakuša” nalazi se na teritoriji opštine Ruma. Zauzima površinu od 8.125 ha, od čega je 2.257 ha pod ogradom. Najveći deo lovišta prekriven je šumom, iako se nalazi na ravničarskom terenu nadmorske visine od 80 metara.


Ovde se lovi divlja svinja, običan jelen i srneća divljač. Lovište je poznato po tome  što se ove organizuju grupni lovovi na divlje svinje. Smeštaj lovaca moguć je u lovačkoj kući, koja poseduje 45 ležaja.

 

Šumsko gazdinstvo Sremska Mitrovica

Adresa: Parobrodska 2, 22000 Sremska Mitrovica

Tel: 022/222 111, 022/600 516

Fax: 022/612 949

E-mail: [email protected]