Lovište “Jaruge”

Na teritoriji opštine Novi Bečej prostire se lovište "Jaruge". Ukupna površina lovišta je 58.988 ha. Veoma dobro je opremljeno potrebnim lovnim objektima poput čeka, solišta, pojilišta, hranilišta za fazane, srne i poljske jarebice.


Od divljači lov je moguć na zeca, fazana, prepelice, gugutke, grlice, divlje svinje i srneću divljač. U okviru lovišta postoji strelište sa programom za lovno streljaštvo.

 

Lovačko udruženje “Novi Bečej” - Novi Bečej

Adresa: Sonje Marinković 29, 23272 Novi Bečej

Tel: 023/771 076

E-mail: [email protected]