Lovište “Donje Podunavlje”

Lovište “Donje Podunavlje” nalazi se u blizini Pančeva, na 20 km udaljenosti od Beograda. Obuhvata tok reke Dunav, ade i močvarne terene na površini od 3.526 ha.


Zbog toga se posebno ističe po bogatstvu divljim patkama i divljim guskama. Takođe javljaju se i divlja svinja, srna i fazan. Smeštaj lovaca moguć je u hotelima u Pančevu.

 

Šumsko gazdinstvo “Banat” - Pančevo

Adresa: Maksima Gorkog 24, 26101 Pančevo

Tel: 013/342 899

Fax: 013/353 585

E-mail: [email protected]