Lipa u Šapcu

Spomenik prirode “Stablo lipe u Šapcu” nalazi se u ulici Maršala Tita br. 9/I u Šapcu u dvorištu zgrade. Prema vlasniku ovom imanja i potomcima, stablo je zasadio pop Luka Lazarević 1840. godine na svom placu. Zaštićen prostor obuhvata stablo i pripadajući prostor ukupne površine 2,1 ari. 


Stablo ima visinu od 20,5 m, dok mu se starost procenjuje na oko 160 godina. Nagnuto je na jednu stranu, usled nepravilnog rasta, ali je dobrog zdravstvenog stanja.

Sitnolisna lipa (Tilia parvifolia Ehrh-syn.Tilia Cordata Mill) je vrsta koja raste u gotovo čitavoj Evropi. Može da dostigne visinu  i do 32 m, a uz to dobro podnosi oštriju klimu. U Srbiji  se obično javlja u zajednicama hrasta kitnjaka i graba. Obično počinje da cveta u junu/julu i sazreva u septembru.