Letnjikovac Fišerov salaš

Letnjikvac porodice Fišer nalazi se u okolini Rume u Sremskom okrugu. Sagrađen je krajem XIX veka po projektu arhitekte Hermana Bolea. Zgrada je 1966. godine stradala u požaru ali je dovedena u prvobitno stanje.


Ima pravougaonu osnovu. Duž severne i zapadne strane proteže se trem sa drvenom ogradom i stubovima koji nose trščani krov. Na severnoj strani iza krova izdiže se manji zid sa dva prozora potkrovlja. Ulazni trem se nalazi na južnoj strani, a na njega se nadovezuje nadstrešnica koja povezuje zgradu sa pomoćnim objektom. Oko zgrade se nalazi prostrani park. Letnjikovac nije otvoren za posetioce.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar