Lečenje u Švajcarskoj - apoteke i lekovi

U hitnim slučajevima zdravstvena nega je besplatna, a troškove lečenja pokriva RFZO. Međutim, u slučaju lakših simptoma bolesti lekaru se obraćate o sopstvenom trošku, ukoliko nemate uplaćeno privatno putno osiguranje. Zato apoteke  u Švajcarskoj mogu poslužiti kao alternativa odlaska lekaru.

Apoteke su najčešće prvo mesto kome se stanovnici Švajcarske obraćaju u slučaju manjih zdravstvenih tegoba. Njihovi farmaceuti su kvalitetno obrazovani i mogu da pruže kompetentne savete u slučaju mnogih bolesti. Osim redovnih lekova, švajcarski farmaceuti poseduju znanja iz alternativne medicine i lekova na prirodnoj bazi. S obzirom da je za 60 % lekova na tržistu u Švajcarskoj je obavezno posedovanje recepta, alternativne metode će biti od značaja. Lekove za koje je obavezan recept apoteka izdaje samo na recept švajcarskog lekara jer su  propisi o izdavanju lekova izuzetno strogi.

Preporučujemo da na put u Švajcarsku ipak ponesete nekoliko kutija lekova za standardne lakše bolesti. Ukoliko ste vec pod terapijom ili bolujete od alergije, ne zaboravite dovoljnu količinu lekova za ceo boravak. U suprotnom ćete se izložiti velikim troškovima. 


Plaćanje lekova

Troškovi za lekove će biti preuzeti od strane zdravstvenog osiguranja (privatnog putnog osiguranja) samo ako su propisani od strane lekara. Na specijalnoj listi lekova se nalaze lekovi koji su u Švajcarskoj odobreni i koje će platiti zdravstveno osiguranje. Proverite da li vam se propisani lek nalazi na ovoj listi.

Za uzimanje lekova na svoju ruku morate sami snositi troškove. Lekovi koji se izdaju u hitnim slučajevima  potpadaju pod pravila o pružanju hitne medicinske pomoci.

U švajcarskim apotekama na raspolaganju vam stoje takozvani generika lekovi.To su jeftinije imitacije standardnih lekova. Zatražite ih ako ste prinuđeni da sami snosite troškove kupovine lekova. Imajte na umu da i zdravstveno osiguranje vodi računa koji ste lek uzeli. Uzmete li originalni lek, a na rasolaganju bio generika lek, sami ćete platiti razliku u ceni lekova. 

Lekar koji izdaje recept ipak može potvrditi zdravstvenom osiguranju  da iz medicinskih razloga nije moguće sprovesti terapiju sa generika lekom i tada niste u obavezi da platite razliku u ceni.

Švajcarski apotekari proveravaju sve recepte i tražene lekove u pogledu doziranja i kombinovanja. Ukoliko uzimate više lekova apoteka proverava da li je te lekove dobro istovremeno koristiti. U slučaju neslaganja lekova ili terapija, biće vam izdat samo lek/lekovi za koji posedujete recept i koji su dozvoljeni za istovremenu upotrebu. Na primer: posedujete recept za jedan lek, a potreban vam je i drugi za koji nije obavezan recept. U tom slučaju dobijate lek koji vam je hitniji (obično lek sa receptom), a za zamenu za drugi lek morate se obratiti lekaru. On vam izdaje novi recpet sa kompatibilnim lekom. Isto važi i u slučaju recepata sa dva inkompatibilna leka.