Kuća porodice Karamata

U starom jezgru Zemuna (Beograd), u ulici Karamatina br. 17, nalazi se jedan od njegovih najznačajnijih spomenika kulture, gradska kuća porodice Karamata. Ima tri dela, prizemni, jednospratni sa jednostavnim krovom i jednospratni sa podrumom i mansardnim krovom. 


GALERIJA

Kuća porodice Karamata

Godine 1763. zemunski trgovac Kuzman Jovanović podigao je najviši deo kuće, jednospratnicu sa visokim dvogubim krovom. Planovi i imena graditelja nam nisu poznati. Dimitrije Karamata, doseljenik iz Makedonije, kupuje kuću 1774. godine a njegov sin Jovan, 1827. godine, dozidao je sprat u srednjem delu. Te godine zgrada je dobila i fasadu sa odlikama baroka a oblikovanu u duhu klasicizma. U njoj su boravile važne istorijske ličnosti, car Josif II Habzburški, srpski patrijarh Josif Rajačić, filolog i reformator srpskog jezika Vuk Stefanović Karadžić i drugi. Kuća se i danas nalazi u posedu porodice Karamata.