Kuća Bore Stankovića

Borisav Bora Stanković, jedan od najznačajnijih pisaca srpskog realizma, rođen je 1876. godine u Vranju. Ostao je bez roditelja pa je brigu o njemu preuzela baba po ocu Zlata.


GALERIJA

Kuća Bore Stankovića

Plac i kuća koju je u Vranju baba Zlata kupila postala je Borina rodna kuća. Sagrađena je 1855. godine kao četvorodelni objekat sa otvorenim tremom i doksatom pod kojim je ulaz u podrum. Građena je u bondruku sa ispunom od čatme, i sa krovom koji je pokriven ćeramidom. Danas se kuća nalazi u Baba Zlatinoj ulici br. 9 i u nju je smešten Muzej Bore Stankovića.