Konak kneza Mihaila

Poput svoga oca, kneza Miloša, knez Mihailo nastavio je izgradnju grada Kragujevca. Za vreme svoje druge vladavine, 1860. godine, naredio je izgradnju Konaka u sklopu dvorskog kompleksa kneza Miloša. 


Konak nosi odlike građanske arhitekture tog doba, i jedna je od prvih evropskih građevina rađenih po austrijskom uzoru. Krajem XIX veka u njemu se nalazio Oficirski dom. Danas su u njemu uprava Narodnog muzeja i muzejska biblioteka. 

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar