Klokočevac

Spomenik prirode Klokočevac nalazi se na planini Povlen u zapadnoj Srbiji. Na ovom relativno malom području zabeležena je mešovita šuma bukve i jele sa mečjom leskom i plemenitim lišćarima, koje su prvi proučavali Lj. Stojanović i B. Jovanović 1987. godine. Površina Spomenika prirode je 0,64 ha i utvrđen je režim zaštite I stepena. Administrativno pripada teritoriji opštine Kosjerić, tačnije selu Drenovci.


Izuzetan značaj ove sastojine ogleda se kroz floristički sastav koji se sastoji od 16 drvenastih vrsta. Najčešća vrsta je mezijska bukva (Fagus moesiaca Czeczott), zatim mečja leska (Corylus colurna), jela (Abies alba L.), brdski brest (Ulus montanam With.), beli jasen (Fraxinus excelsior L.), grab (Carpinus betulus L.), mleč (Acer platanaldes L.), sitnolisna lipa (Tilia parvifolia Mill.), kitnjak (Quercus petraea Matt Liebel), divlja jabuka (Malus silvestris L.Mill). Prosečna starost drveća je oko 70 godina. Radi zaštite ovog prostora utvrđene su mnoge mere zaštite poput zabrane seče stabala, deponovanje smeća, raskopavanja zemlje, uništavanja biljnog pokrivača i sl.