Kategorije jakih alkoholnih pića ?

U Srbiji postoji 47 kategorija jakih alkoholnih pića ( Izvor: Zakon o jakim alkoholnim pićima "Službeni glasnik RS", br. 92/2015)


1. Rum

2. Whisky ili Whiskey

3. Rakija od žitarica

4. Rakija od vina

5. Brandy ili Weinbrand

6. Rakija od komine grožđa ili komovica

7. Rakija od komine voća

8. Rakija od suvog grožđa ili Raisin brandy

9. Rakija od voća

10. Rakija od jabukovog vina i rakija od kruškovog vina

11. Rakija od meda

12. Hefebrand ili rakija od taloga

13. Bierbrand ili eau de vie de biere

14.Topinambur ili rakija od jerusalimske artičoke

15. Vodka

16. Jako alkoholno piće (sa navedenim imenom voća ili bobica) dobijeno maceracijom i destilacijom

17. Geist ( sa nazivom upotrebljenog voća ili sirovine)

18. Encijan

19. Jako alkoholno piće aromatizovano klekom

20. Gin

21. Destilovani gin

22. London gin

23. Jako alkoholno piće aromatizovano kimom

24. Akvavit ili aquavit

25. Jako alkoholno piće aromatizovano anisom

26. Pastis

27. Pastis de Marseille

28. Anis

29. Destilovani anis

30. Gorko jako alkoholno piće ili bitter

31. Aromatizovana vodka

32. Liker

33. Krem od ( uz naziv korišćenog voća ili sirovine)

34. Creme de cassis

35. Guignolet

36. Punch au rhum

37. Sloe gin

38. Jako alkoholno piće aromatizovano divljom šljivom ili Pacharan

39. Sambuca

40. Maraschino, Marrasquino ili Maraskino

41. Nocino

42. Liker od jaja advocaat ili avocat ili advokat

43. Liker sa jajima

44. Mistra

45. Vakeva glogi ili Spritglogg

46. Berenburg ili Beerenburg

47. Medovina ili nektar od meda

KATEGORIJE JAKIH ALKOHOLNIH PIĆA

 

1. Rum

Rum je:

1) jako alkoholno piće proizvedeno isključivo alkoholnom fermentacijom i destilacijom melase ili sirupa proizvedenog tokom prerade šećerne trske ili od samog soka šećerne trske i destilovano na najviše 96% vol, tako da destilat ima prepoznatljive specifične organoleptičke karakteristike ruma, ili

2) jako alkoholno piće proizvedeno isključivo alkoholnom fermentacijom i destilacijom soka šećerne trske koje ima aromu karakterističnu za rum i sadržaj isparljivih sastojaka jednak ili veći od 225 g/hl preračunato na 100% vol. alkohola i može da se stavi u promet uz izraz "poljoprivredni" koji bliže opisuje prodajni naziv "rum".

Minimalna alkoholna jačina ruma je 37,5% vol. Rum ne može biti aromatizovan, može da sadrži samo dodat karamel kao sredstvo za podešavanje boje.

 

2. Whisky ili Whiskey

Whisky ili Whiskey je jako alkoholno piće proizvedeno isključivo:

1) destilacijom komine proizvedene od slada žitarica sa ili bez celih zrna drugih žitarica, koja je:

(1) zašećerena dijastazom iz slada, sa ili bez drugih prirodnih enzima,

(2) fermentisana delovanjem kvasaca;

2) jednom ili više destilacija na najviše 94,8% vol, tako da destilat ima miris i ukus upotrebljenih sirovina;

3) sazrevanjem konačnog destilata najmanje tri godine u drvenim buradima čija zapremina ne prelazi 700 l.

Konačni destilat, u koji može da se doda voda i karamel (zbog boje), zadržava svoju boju, miris i ukus koji nastaju u proizvodnom postupku. Minimalna alkoholna jačina Whisky ili Whiskey je 40% vol. i ne može da se zaslađuje i aromatizuje. Whisky ili Whiskey ne može da sadrži bilo koji dodatak, osim karamela koji se koristi za podešavanje boje.

 

3. Rakija od žitarica

Rakija od žitarica je jako alkoholno piće koje je proizvedeno isključivo destilacijom fermentisane komine celih zrna žitarica koje ima senzorna svojstva koja potiču od upotrebljene sirovine. Minimalna alkoholna jačina rakije od žitarica je 35% vol, osim rakije od žitarica "Korn".

Rakija od žitarica ne može biti aromatizovana. Može da sadrži samo dodat karamel kao sredstvo za podešavanje boje. Rakija od žitarica koja se stavlja u promet pod prodajnim nazivom "žitni brendi", mora da bude proizvedena destilacijom na najviše 95% vol. alkohola iz fermentisane komine od celog zrna žitarica sa senzorskim svojstvima koja potiču od upotrebljenih sirovina.

 

4. Rakija od vina

Rakija od vina je jako alkoholno piće:

1) proizvedeno isključivo iz vinskog destilata koji je dobijen destilacijom vina ili vina pojačanog za destilaciju na sadržaj alkohola do 86% vol. ili redestilacijom vinskog destilata na sadržaj alkohola do 86% vol;

2) koje sadrži isparljive materije u količini od najmanje 125 g/hl preračunato na 100% vol. alkohola;

3) ima najviše 200 g/hl metanola preračunato na 100% vol. alkohola.

Minimalna alkoholna jačina rakije od vina je 37,5% vol. Rakija od vina ne može biti aromatizovana. Može da sadrži samo dodat karamel kao sredstvo za podešavanje boje.

Ako je rakija od vina prošla period sazrevanja, može se i dalje stavljati u promet kao "rakija od vina" pod uslovom da je sazrevala najmanje godinu dana u hrastovim posudama ili najmanje šest meseci u hrastovoj buradi manjoj od 1.000 l.

 

5. Brandy ili Weinbrand

Brandy ili Weinbrand je jako alkoholno piće koje:

1) je proizvedeno od rakije od vina sa ili bez dodavanja vinskog destilata, koji je destilovan na sadržaj etanola od najviše 94,8% vol, pod uslovom da taj destilat ne prelazi više od 50% ukupnog alkohola u gotovom proizvodu;

2) je sazrevalo najmanje godinu dana u hrastovim posudama ili najmanje šest meseci u hrastovoj buradi čija je zapremina najviše 1.000 l;

3) sadrži isparljive materije u količini od najmanje 125 g/hl preračunato na 100% vol. alkohola i koje je dobijeno isključivo destilacijom i redestilacijom upotrebljenih sirovina;

4) ima najviše 200 g/hl metanola preračunato na 100% vol. alkohola.

Minimalna alkoholna jačina Brandy ili Weinbrand je 36% vol., ne može biti aromatizovan, ali može da sadrži samo dodat karamel kao sredstvo za podešavanje boje.

 

6. Rakija od komine grožđa ili komovica

Rakija od komine grožđa ili komovica je jako alkoholno piće:

1) koje je proizvedeno isključivo od fermentisane komine grožđa i destilovano neposredno sa vodenom parom ili destilovano posle dodavanja vode komini;

2) kod koga komini od grožđa može da se doda najviše 25 kg vinskog taloga na 100 kg upotrebljene komine od grožđa;

3) kod koga količina alkohola dobijena iz vinskog taloga ne prelazi 35% od ukupne količine alkohola u gotovom proizvodu;

4) čija destilacija se obavlja u prisustvu komine do najviše 86% vol. alkohola;

5) redestilacija je dopuštena najviše do 86% vol. alkohola;

6) sadrži isparljive materije u količini od najmanje 140 g/hl preračunato na 100% vol. alkohola i najviše 1.000 g/hl metanola preračunato na 100% vol. alkohola.

Minimalna alkoholna jačina rakije od komine grožđa ili komovice je 37,5% vol., ne može biti aromatizovana, osim u slučaju tradicionalnog načina proizvodnje. Može da sadrži samo dodat karamel kao sredstvo za podešavanje boje.

 

7. Rakija od komine voća

Rakija od komine voća je jako alkoholno piće:

1) proizvedeno isključivo fermentacijom i destilacijom voćne komine do najviše 86% vol. alkohola, sa izuzetkom komine grožđa;

2) sadrži isparljive materije u količini od najmanje 200 g/hl preračunato na 100% vol. alkohola;

3) sadrži najviše 1.500 g/hl metanola preračunato na 100% vol. alkohola;

4) kada je od komine koštičavog voća, ima maksimalni sadržaj cijanovodonične kiseline 7 g/hl preračunato na 100% vol. alkohola;

5) redestilacija je dopuštena najviše do 86% vol. alkohola.

Minimalna alkoholna jačina je 37,5% vol., ne može biti aromatizovana. Može da sadrži samo dodat karamel kao sredstvo za podešavanje boje. Prodajni naziv sastoji se od izraza "rakija od komine" i naziva voća. Ako se koristi komina nekoliko različitih vrsta voća, prodajni naziv takve rakije je "rakija od komine voća".

 

8. Rakija od suvog grožđa ili Raisin brandy

Rakija od suvog grožđa ili Raisin brandy je jako alkoholno piće proizvedeno isključivo destilacijom proizvoda dobijenih alkoholnom fermentacijom ekstrakata suvog grožđa sorte "Crni korint" (Corinth Black) ili "Aleksandrijski muskat" (Moscatel of the Alexandria varieties), destilovanih na najviše 94,5% vol, tako da destilat ima miris i ukus upotrebljene sirovine.

Minimalna alkoholna jačina je 37,5% vol., ne može biti aromatizovana. Može da sadrži samo dodat karamel kao sredstvo za podešavanje boje.

 

9. Rakija od voća

Rakija od voća je jako alkoholno piće koje:

1) je proizvedeno isključivo alkoholnom fermentacijom i destilacijom mesnatog ploda voća ili šire od tog voća, bobica ili povrća, sa ili bez koštica;

2) je destilovano maksimalno na 86% vol. alkohola, tako da destilat ima miris i ukus upotrebljene sirovine;

3) sadrži isparljive materije u količini od najmanje 200 g/hl preračunato na 100% vol. alkohola;

4) kada je od koštičavog voća, ima maksimalni sadržaj cijanovodonične kiseline 7 g/hl preračunato na 100% vol. alkohola.

Rakija od voća sadrži maksimalnu količinu metanola od 1.000 g/hl preračunato na 100% vol. alkohola.

Izuzetno od stava 2. ove tačke, maksimalna količina metanola za pojedine rakije od voća iznosi:

1) 1.200 g/hl preračunato na 100% vol. alkohola dobijenog od sledećih vrsta voća ili bobica:

- šljiva (Prunus domestica L.), mirabel (žuta šljiva, Prunus domestica L. subsp. syriaca (Borkh.) Janch. ex. Mansf.), quetch (plava šljiva Prunus domestica L.), jabuka (Malus domestica Borkh.), kruška (Pyrus communis L.) osim kruške "Vilijamovka" (Pyrus communis L. cv "Williams"), malina (Rubus idaeus L.), kupina (Rubus fruticosus auct. Aggr.), kajsija (Prunus armeniaca L.) i breskva (Prunus persica (L.) Batsch);

2) 1.350 g/hl preračunato na 100% vol. alkohola dobijenog od sledećih vrsta voća ili bobica:

- kruška "Vilijamovka" (Pyrus communis L. cv "Williams"), crvena ribizla (Ribes rubrum L.), crna ribizla (Ribes nigrum L.), oskoruša (Sorbus aucuparia L.), bobice zove (Sambucus nigra L.), dunja (Cydonia oblonga Mill.) i bobice kleke (Juniperus communis L. i/ili Juniperus oxicedrus L.).

Minimalna alkoholna jačina rakije od voća je 37,5% vol., ne može biti aromatizovana.

Prodajni naziv rakije od voća sadrži naziv "rakija" koji prati naziv voća, bobica ili povrća od kojeg je proizvedena, kao što je: rakija od trešnje ili kirsch; rakija od šljive ili šljivovica; rakija od šljive mirabele; rakija od breskve; rakija od jabuke; rakija od kruške; rakija od kajsije; rakija od smokve; rakija od agruma, rakija od grožđa ili rakija od drugih vrsta voća. Prodajni naziv rakije od voća može da bude i izraz wasser u kombinaciji sa nazivom voća.

Prodajni naziv Williams (Vilijamovka) može se koristiti samo za rakiju proizvedenu od kruške sorte "Vilijamovka".

Kada se dve ili više vrsta voća, bobica ili povrća zajedno destiluju, prodajni naziv takve rakije je voćna rakija ili rakija od povrća, a taj prodajni naziv može biti dopunjen nazivom korišćenog voća, bobica ili povrća po opadajućem redosledu upotrebljenih sirovina.

 

10. Rakija od jabukovog vina i rakija od kruškovog vina

Rakija od jabukovog vina i rakija od kruškovog vina su jaka alkoholna pića koja:

1) su proizvedena isključivo destilacijom vina od jabuke i kruške najviše do 86% vol, tako da destilat zadrži miris i ukus upotrebljenog voća;

2) sadrži najmanje 200 g/hl isparljivih materija preračunato na 100% vol. alkohola;

3) ima najviše 1.000 g/hl metanola preračunato na 100% vol. alkohola.

Minimalna alkoholna jačina  je 37,5% vol., ne može biti aromatizovana, ali može da sadrži samo dodat karamel kao sredstvo za podešavanje boje.

 

11. Rakija od meda

Rakija od meda je jako alkoholno piće koje je:

1) proizvedeno isključivo fermentacijom i destilacijom medne kaše;

2) destilovano na najviše 86% vol, tako da destilat ima senzorska svojstva koja potiču od upotrebljene sirovine.

Minimalna alkoholna jačina je 35% vol. Rakija od meda ne može biti aromatizovana, može da sadrži samo dodat karamel kao sredstvo za podešavanje boje. Rakija od meda može biti zaslađena isključivo medom.

 

12. Hefebrand ili rakija od taloga

Hefebrand ili rakija od taloga je jako alkoholno piće proizvedeno isključivo destilacijom vinskog taloga ili taloga fermentisanog voća do najviše 86% vol. alkohola. Minimalna alkoholna jačina je 38% vol., ne može biti aromatizovana, ali može da sadrži samo dodat karamel kao sredstvo za podešavanje boje.

Prodajni naziv Hefebrand ili rakija od taloga može se dopuniti nazivom upotrebljene sirovine.

 

13. Bierbrand ili eau de vie de biere

Bierbrand ili eau de vie de biere je jako alkoholno piće dobijeno isključivo direktnom destilacijom pod normalnim pritiskom svežeg piva sa sadržajem alkohola najviše 86% vol, tako da dobijeni destilat ima senzorna svojstva koja potiču od piva. Minimalna alkoholna jačina je 38% vol., ne može biti aromatizovana,ali može da sadrži samo dodat karamel kao sredstvo za podešavanje boje.

 

14. Topinambur ili rakija od jerusalimske artičoke

Topinambur ili rakija od jerusalimske artičoke je jako alkoholno piće proizvedeno isključivo fermentacijom i destilacijom krtole jerusalimske artičoke sa sadržajem alkohola najviše 86% vol. Minimalna alkoholna jačina je 38% vol., ne može biti aromatizovana, može da sadrži samo dodat karamel kao sredstvo za podešavanje boje.

 

15. Vodka

Vodka je jako alkoholno piće proizvedeno od etil alkohola poljoprivrednog porekla dobijenog fermentacijom uz prisustvo kvasca od krompira i/ili žitarica, odnosno drugih poljoprivrednih sirovina, destilovanih i/ili rektifikovanih tako da se senzorske karakteristike upotrebljene sirovine i sporednih proizvoda nastalih tokom fermentacije selektivno smanjuju. Po završetku navedenih postupaka može da se izvrši redestilacija i/ili obrada odgovarajućim pomoćnim sredstvima, uključujući i obradu aktivnim ugljem, kako bi se dobile specifične senzorske karakteristike.

Maksimalna količina rezidua metanola po hektolitru etil alkohola poljoprivrednog porekla ne sme da prelazi 10 g preračunato na 100% vol. alkohola. Minimalna alkoholna jačina vodke je 37,5% vol. Može se aromatizovati jedino dodavanjem prirodnih aromatičnih supstanci prisutnih u destilatu dobijenom od fermentisanih poljoprivrednih sirovina. Dobijeni proizvod može da sadrži i druga senzorska svojstva, osim dominantne arome.

Prilikom opisivanja, predstavljanja ili deklarisanja vodke koja je proizvedena od drugih poljoprivrednih sirovina potrebno je naznačiti "proizvedeno od" uz dodatak naziva sirovina koje su upotrebljene u proizvodnji etil alkohola poljoprivrednog porekla.

 

16. Jako alkoholno piće (sa navedenim imenom voća ili bobica) dobijeno maceracijom i destilacijom

Jako alkoholno piće (sa navedenim imenom voća ili bobica) dobijeno maceracijom i destilacijom:

1) je proizvedeno maceracijom delimično fermentisanog ili nefermentisanog voća ili bobica iz podtačke 2) ovog stava uz dodatak najviše 20 l etil alkohola poljoprivrednog porekla i/ili jakog alkoholnog pića i/ili destilata dobijenog od istog voća na 100 kg fermentisanog voća ili bobica, nakon čega je obavezna destilacija na najviše 86% vol. alkohola;

2) sledećih vrsta voća ili bobica: kupina (Rubus fruticosus auct. Aggr.), jagoda (Fragaria spp.), borovnica (Vaccinium myrtillus L.), malina (Rubus idaeus L.), crvena ribizla (Ribes rubrum L.), bela ribizla (Ribes niveum Lindl.), crna ribizla (Ribes nigrum L.), trnjina (divlja šljiva) (Prunus spinosa L.), jarebika (Sorbus aucuparia L.), oskoruša (Sorbus domestica L.), bobice božikovine (Illex aquifolium i Illex cassine L.), brekinja (Sorbus torminallis (L.) Crantz), bobice zove (Sambucus nigra L.), ogrozd (Ribes uva-crispa L. syn. Ribes grossularia), američka brusnica (Vaccinium L. subgenius Oxycoccus), evropska brusnica (Vaccinium vitis-idaea L.), visokožbunasta borovnica (Vaccinium corymbosum L.), pasji trn (Hippophae rhamnoides L.), šipak (Rosa canina L.), Rubus chamaemorus L., Empetrum nigrum L., arktičke kupine (Rubus arcticus L.), mirta (Myrtus communis L.), banana (Musa spp.), plod pasiflore (Passiflora edulis Sims), šljiva "ambarela" (Spondias dulcis Sol. ex Parkinson), šljiva "mombin" (Spondias mombin L.), orah (Juglans regia L.), lešnik (Corylus avellana L.), kesten (Castanea sativa L.), agrum (Citrus spp. L.), indijska smokva (Opuntia ficus-indica).

Minimalna alkoholna jačina je 37,5% vol., ne može biti aromatizovano.

Prilikom opisivanja, deklarisanja i predstavljanja, reči "proizvedeno maceracijom i destilacijom" moraju biti napisane slovima iste vrste, veličine i boje i u istom vidnom polju kao i reči "jako alkoholno piće (sa navedenim imenom voća ili bobice)", a u slučaju boce moraju se nalaziti na prednjoj strani boce.

 

17. Geist (sa nazivom upotrebljenog voća ili sirovine)

Geist (sa nazivom upotrebljenog voća ili sirovine) je jako alkoholno piće dobijeno maceracijom nefermentisanog voća i bobica navedenih u tački 16. stav 1. podtačka 2) ili povrća, jezgrastog voća ili drugih delova bilja, kao što su trave ili ružine latice, u etil alkoholu poljoprivrednog porekla, nakon čega se obavlja destilacija do maksimalno 86% vol. Minimalna alkoholna jačina je 37,5% vol., i ne može se aromatizovati.

 

18. Encijan

Encijan je jako alkoholno piće proizvedeno od destilata encijana, koji je dobijen fermentacijom korena encijana sa ili bez dodavanja etil alkohola poljoprivrednog porekla.

Minimalna alkoholna jačina encijana je 37,5% vol. Encijan se ne može aromatizovati.

 

19. Jako alkoholno piće aromatizovano klekom

Jako alkoholno piće aromatizovano klekom proizvodi se aromatizovanjem etil alkohola poljoprivrednog porekla i/ili rakije od žitarica i/ili žitnog destilata sa bobicama kleke (Juniperus communis L. i/ili Juniperus oxicedrus L.).

Minimalna alkoholna jačina je 30% vol. Može se dodatno aromatizovati i drugim aromatičnim supstancama i/ili aromatičnim preparatima i/ili aromatičnim biljem ili delovima aromatičnog bilja, ali senzorna svojstva kleke moraju biti prepoznatljiva. Može da se stavi u promet pod prodajnim nazivom Wacholder ili genebra.

 

20. Gin

Gin je jako alkoholno piće aromatizovano klekom proizvedeno aromatizovanjem organoleptički pogodnog etil alkohola poljoprivrednog porekla sa bobicama kleke (Juniperus communis L.). Minimalna alkoholna jačina je 37,5% vol.

Gin se može dodatno aromatizovati i drugim aromatičnim supstancama i/ili aromatičnim preparatima, ali senzorna svojstva kleke moraju biti dominanta.Kada ne sadrži dodate zaslađivače iznad 0,1 g šećera po litri gotovog proizvoda, prodajni naziv gina može se dopuniti izrazom "dry" (suvi).

 

21. Destilovani gin

Destilovani gin je:

1) klekom aromatizovano jako alkoholno piće proizvedeno isključivo redestilacijom organoleptički pogodnog etil alkohola poljoprivrednog porekla odgovarajućeg kvaliteta sa početnim sadržajem alkohola najmanje 96% vol, u destilacionim kotlovima koji se tradicionalno koriste za gin, uz prisustvo bobica kleke (Juniperus communis L.) i drugog bilja pod uslovom da preovlađuje aroma kleke, ili

2) mešavina proizvoda destilacije iz tačke 1) ovog stava i etil alkohola poljoprivrednog porekla istog sastava, čistoće i alkoholne jačine.

Destilovani Gin se može aromatizovati i drugim aromatičnim supstancama i/ili aromatičnim preparatima, ali senzorna svojstva kleke moraju biti dominanta. Minimalna alkoholna jačina je 37,5% vol. Gin proizveden jednostavnim dodavanjem ekstrata ili aroma u etil alkohol poljoprivrednog porekla ne može imati prodajni naziv "destilovani gin".

Kada ne sadrži dodate zaslađivače iznad 0,1 g šećera po litri gotovog proizvoda, prodajni naziv destilovanog gina može se dopuniti izrazom "dry" (suvi).

 

22. London gin

London gin je vrsta destilovanog gina:

1) koja se proizvodi isključivo od etil alkohola poljoprivrednog porekla sa maksimalnim sadržajem metanola 5 g/hl, preračunato na 100% vol. alkohola, koji je aromatizovan isključivo kroz redestilaciju etil alkohola poljoprivrednog porekla u tradicionalnim kotlovima uz prisustvo svih prirodnih biljnih delova;

2) kod kojeg nastali destilat ima najmanje 70% vol. alkohola;

3) kada se dodaje bilo koji drugi alkohol poljoprivrednog porekla, maksimalna količina rezidua metanola po hektolitru ne sme da prelazi 5 g, preračunato na 100% vol. alkohola;

4) koji ne sadrži dodate zaslađivače u količini većoj od 0,1 g šećera po litri gotovog proizvoda i ne sadrži dodate boje;

5) koji ne sadrži bilo koje druge sastojke osim vode.

Minimalna alkoholna jačina London gina je 37,5% vol. Naziv London gin može da bude dopunjen izrazom "dry" (suvi).

 

23. Jako alkoholno piće aromatizovano kimom

Jako alkoholno piće aromatizovano kimom proizvodi se aromatizovanjem etil alkohola poljoprivrednog porekla kimom (Carum carvi L.). Minimalna alkoholna jačina je 30% vol.

Može se dodatno aromatizovati i drugim aromatičnim supstancama i/ili aromatičnim preparatima, ali senzorna svojstva kima moraju biti dominantna.

 

24. Akvavit ili aquavit

Akvavit ili aquavit je jako alkoholno piće aromatizovano kimom (Carum carvi L.) i/ili semenom mirođije (Anethum graveolens L.) proizvedeno od etil alkohola poljoprivrednog porekla, koje je aromatizovano destilatom bilja ili začina. Minimalna alkoholna jačina je 37,5% vol. Može se dodatno aromatizovati i drugim prirodno aromatičnim supstancama i/ili aromatičnim preparatima, osim eteričnim uljima, ali senzorna svojstva kima, odnosno mirođije moraju biti dominantna. Gorke materije ne smeju preovladavati ukusom, a sadržaj suvog ekstrakta ne sme biti veći od 1,5 g na 100 ml.

 

25. Jako alkoholno piće aromatizovano anisom

Jako alkoholno piće aromatizovano anisom proizvedeno je aromatizovanjem etil alkohola poljoprivrednog porekla sa prirodnim ekstraktima zvezdastog anisa (Illicium verum Hook f.), anisa (Pimpinella anisum L.), morača (Foeniculum vulgare Mill.) ili bilo koje druge biljke koja sadrži slične aromatske sastojke, korišćenjem jednog ili kombinacijom sledećih postupaka:

1) maceracijom i/ili destilacijom;

2) redestilacijom alkohola kojem je dodato seme ili drugi delovi zvezdastog anisa, anisa, morača ili bilo koje druge biljke koja sadrži slične aromatske sastojke;

3) dodavanjem prirodnih destilovanih ekstrakata biljaka sa aromom anisa.

Minimalna alkoholna jačina je 15% vol. Samo prirodno aromatične supstance i aromatični preparati mogu se koristiti u proizvodnji. Može se aromatizovati drugim prirodnim biljnim ekstraktima ili aromatičnim semenom, ali senzorna svojstva anisa moraju ostati dominantna.

 

26. Pastis

Pastis je jako alkoholno piće aromatizovano anisom koje sadrži prirodne ekstrakte korena sladića (Glycyrrhiza spp.), što ukazuje na prisustvo boja poznatih kao "čalkoni", kao i glicerinske kiseline čija najmanja i najveća količina mora da iznosi od 0,05 g/l do 0,5 g/l. Minimalna alkoholna jačina je 40% vol. Može se aromatizovati prirodno aromatičnim supstancama i aromatičnim preparatima. Pastis sadrži najviše 100 g šećera po litru, izražen kao invertni šećer, kao i anetol čija najmanja i najveća količina mora da iznosi od 1,5 g/l do 2 g/l.

 

27. Pastis de Marseille

Pastis de Marseille je pastis koji sadrži 2 g/l anetola. Minimalna alkoholna jačina je 45% vol. Može se aromatizovati i prirodno aromatičnim supstancama i aromatičnim preparatima.

 

28. Anis

Anis je jako alkoholno piće aromatizovano anisom čija karakteristična aroma potiče isključivo od anisa (Pimpinella anisum L.) i/ili zvezdastog anisa (Illicium verum Hook f.) i/ili morača (Foeniculum vulgare Mill.). Minimalna alkoholna jačina je 35% vol. Može aromatizovati prirodno aromatičnim supstancama i aromatičnim preparatima.

 

29. Destilovani anis

Destilovani anis je anis koji sadrži alkohol destilovan uz prisustvo anisa (Pimpinella anisum L.) i/ili zvezdastog anisa (Illicium verumHook f.) i/ili morača (Foeniculum vulgare Mill.).

U slučaju geografske oznake u proizvodnji destilovanog anisa pored anisa i/ili zvezdastog anisa i/ili morača može se koristiti mastika i drugo aromatično semenje, biljke ili voće, pod uslovom da takav alkohol predstavlja najmanje 20% alkoholne jačine destilovanog anisa. Minimalna alkoholna jačina je 35% vol. Može se aromatizovati prirodno aromatičnim supstancama i aromatičnim preparatima.

 

30. Gorko jako alkoholno piće ili bitter

Gorko jako alkoholno piće ili bitter je jako alkoholno piće pretežno gorkog ukusa koje se proizvodi aromatizovanjem etil alkohola poljoprivrednog porekla aromatičnim supstancama i aromatičnim preparatima. Minimalna alkoholna jačina je 15% vol.

Prodajni naziv gorkog jakog alkoholnog pića ili bitter može da bude i "amer" ili "bitter"sa ili bez dodatka drugih izraza.

 

31. Aromatizovana vodka

Aromatizovana vodka je vodka koja ima dominantnu aromu različitu od upotrebljenih sirovina. Minimalna alkoholna jačina je 37,5% vol. Aromatizovana vodka se može zaslađivati, mešati, aromatizovati, ostaviti da dozreva ili bojiti. Može da se stavi u promet i pod prodajnim nazivom bilo koje preovlađujuće arome uz reč "vodka".

 

32. Liker

Liker je jako alkoholno piće:

1) koje sadrži najmanju količinu šećera, izraženu kao invertni šećer, i to:

(1) 70 g/l - za liker od trešnje/višnje kod kojeg etil alkohol potiče isključivo od rakije od trešnje/višnje,

(2) 80 g/l - za liker od lincure ili slične likere pripremljene od lincure ili sličnog bilja kao jedinom aromatičnom supstancom,

(3) 100 g/l - za sve ostale likere;

2) proizvedeno aromatizovanjem etil alkohola poljoprivrednog porekla ili destilata poljoprivrednog porekla ili jednog ili više jakih alkoholnih pića ili njihovih mešavina, zaslađeno i sa dodatkom proizvoda poljoprivrednog porekla ili prehrambenih proizvoda poput pavlake, mleka ili drugih mlečnih proizvoda, voća, vina ili aromatizovanog vina, u skladu sa posebnim propisom.

Minimalna alkoholna jačina je 15% vol. U proizvodnji likera mogu se koristiti aromatične supstance i aromatični preparati. U proizvodnji voćnih likera od: crne ribizle, višnje/trešnje, maline, duda, borovnice, agruma, Rubus chamaemorus, artičke kupine, američke brusnice, evropske brusnice (Vaccinium vitis-ideae), morske trave i ananasa, kao i biljnih likera od: nane, lincure, semena anisa, pelina i lekovite biljke/deteline mogu se koristiti samo prirodno aromatične supstance i aromatični preparati.

Za predstavljanje likera za čiju proizvodnju se koristi etil alkohol poljoprivrednog porekla mogu se koristiti sledeće složenice:

1) prune brandy;

2) orange brandy;

3) apricot brandy;

4) cherry brandy;

5) solbaerrom (blackcurrant rum).

Kod deklarisanja i predstavljanja likera složenica se mora navesti na deklaraciji u istom redu, jednakim slovima iste vrste i boje, a reč "liker" mora se nalaziti u istom vidnom polju, i to slovima čija veličina nije manja od slova složenice. Ukoliko alkohol ne potiče od navedenog jakog alkoholnog pića, njegovo poreklo se mora označiti na deklaraciji u istom vidnom polju uz složenicu i reč "liker", tako što se navede vrsta poljoprivrednog alkohola ili izraz "poljoprivredni alkohol" ispred kojih stoji "proizvedeno od" ili "proizvedeno upotrebom".

 

33. Krem od (uz naziv korišćenog voća ili sirovine)

Jako alkoholno piće Krem od (uz naziv korišćenog voća ili sirovine), isključujući mlečne proizvode, je liker sa najmanjim sadržajem šećera 250 g/l, izražen kao invertni šećer. Minimalna alkoholna jačina je 15% vol. Na Krem od (uz naziv korišćenog voća ili sirovine) primenjuju se pravila o aromatičnim supstancama i aromatičnim preparatima iz tačke 32. ovog pregleda. Prodajni naziv može se dopuniti izrazom "liker".

 

34. Creme de cassis

Creme de cassis je liker od crnih ribizli sa minimalnim sadržajem šećera od 400 g/l izražen kao invertni šećer. Minimalna alkoholna jačina je 15% vol.

Za Creme de cassis primenjuju se pravila o aromatičnim supstancama i aromatičnim preparatima iz tačke 32. ovog pregleda. Prodajni naziv može se dopuniti izrazom "liker".

 

35. Guignolet

Guignolet je liker proizveden maceracijom trešanja/višanja u etil alkoholu poljoprivrednog porekla. Minimalna alkoholna jačina je 15% vol.

Za Guignolet primenjuju se pravila o aromatičnim supstancama i aromatičnim preparatima iz tačke 32. ovog pregleda. Prodajni naziv može se dopuniti izrazom "liker".

 

36. Punch au rhum

Punch au rhum je liker čiji sadržaj alkohola potiče isključivo od ruma. Minimalna alkoholna jačina je 15% vol.

Za Punch au rhum primenjuju se pravila o aromatičnim supstancama i aromatičnim preparatima iz tačke 32. ovog pregleda. Prodajni naziv može se dopuniti izrazom "liker".

 

37. Sloe gin

Sloe gin je liker proizveden maceracijom divlje šljive (trnjine, gloginje) u ginu sa mogućim dodatkom soka od divlje šljive. Minimalna alkoholna jačina je 25% vol.

Samo prirodno aromatične supstance i aromatični preparati mogu se koristiti u proizvodnji Sloe gina. Prodajni naziv može se dopuniti izrazom "liker".

 

38. Jako alkoholno piće aromatizovano divljom šljivom ili Pacharán

Jako alkoholno piće aromatizovano divljom šljivom ili Pacharán je jako alkoholno piće proizvedeno maceracijom divljih šljiva (Prunus spinosa) u etil alkoholu poljoprivrednog porekla sa dodatkom prirodnih ekstrakta anisa i/ili destilata anisa čije organoleptičke osobine, boja i ukus potiču isključivo od upotrebljenog voća i anisa, koje:

1) se proizvodi sa najmanje 125 g divljih šljiva po litri gotovog proizvoda;

2) sadrži šećer od 80 g/l do 250 g/l gotovog proizvoda, izražen kao invertni šećer;

3) ima preovlađujući ukus divlje šljive.

Minimalna alkoholna jačina je 25% vol. Prodajni naziv "Pacharán" može da ima samo jako alkoholno piće proizvedeno u Španiji.

Jako alkoholno piće aromatizovano divljom šljivom koje nije proizvedeno u Španiji u prodajnom nazivu može da ima izraz "Pacharán" samo kao dopunu prodajnom nazivu "jako alkoholno piće aromatizovano divljom šljivom" ako su posle izraza "Pacharán" dodate reči: "proizvedeno u ....", posle čega se navodi ime države u kojoj je piće proizvedeno.

 

39. Sambuca

Sambuca je bezbojni liker aromatizovan anisom koji:

1) sadrži destilate anisa (Pimpinella anisum L.), zvezdastog anisa (Illicium verum L.) ili drugih aromatičnih biljaka;

2) ima minimalni sadržaj šećera 350 g/l, izražen kao invertni šećer;

3) ima sadržaj prirodnog anetola od 1 g/l do 2 g/l.

Minimalna alkoholna jačina je 38% vol. Za Sambucu se primenjuju pravila o aromatičnim supstancama i aromatičnim preparatima iz tačke 32. ovog pregleda. Prodajni naziv može se dopuniti izrazom "liker".

 

40. Maraschino, Marrasquino ili Maraskino

Maraschino, marrasquino ili maraskino je bezbojni liker čija aroma uglavnom potiče od destilata višnje maraska ili od proizvoda dobijenog maceracijom višnje ili delova višnje u alkoholu poljoprivrednog porekla, sa minimalnim sadržajem šećera 250 g/l, izražen kao invertni šećer. Minimalna alkoholna jačina je 24% vol.

Za Maraschino, marrasquino ili maraskino primenjuju se pravila o aromatičnim supstancama i aromatičnim preparatima iz tačke 32. ovog pregleda. Prodajni naziv može se dopuniti izrazom "liker".

 

41. Nocino

Nocino je liker čija aroma potiče uglavnom od maceracije i/ili destilacije celih nezrelih oraha (Juglans regia L.), sa minimalnim sadržajem šećera 100 g/l, koji je izražen kao invertni šećer. Minimalna alkoholna jačina je 30% vol.

Za Nocino primenjuju se pravila o aromatičnim supstancama i aromatičnim preparatima iz tačke 32. ovog pregleda. Prodajni naziv može se dopuniti izrazom "liker".

 

42. Liker od jaja advocaat ili avocat ili advokat

Liker od jaja advocaat ili avocat ili advokat je jako alkoholno piće aromatizovano ili ne, proizvedeno od etil alkohola poljoprivrednog porekla, destilata i/ili jakog alkoholnog pića, čiji su sastojci kvalitetno žumance jajeta, belance jajeta i šećer ili med. Minimalni sadržaj šećera ili meda mora da bude150 g/l, izražen kao invertni šećer. Minimalni sadržaj žumanceta jajeta mora da bude 140 g/l gotovog proizvoda.

Minimalna alkoholna jačina je 14% vol. U proizvodnji mogu se koristiti aromatične supstance i aromatični preparati.

 

43. Liker sa jajima

Liker sa jajima je jako alkoholno piće, aromatizovano ili ne, proizvedeno od etil alkohola poljoprivrednog porekla, destilata i/ili jakih alkoholnih pića sa karakterističnim sastojcima kao što su kvalitetno žumance jajeta, belance jajeta i šećer ili med. Minimalni sadržaj šećera ili meda mora da bude 150 g/l, izražen kao invertni šećer. Minimalni sadržaj žumanceta jajeta mora da bude 70 g/l gotovog proizvoda.

Minimalna alkoholna jačina je 15% vol. Samo prirodno aromatične supstance i aromatični preparati mogu se koristiti u proizvodnji ovog likera.

 

44. Mistra

Mistra je bezbojno jako alkoholno piće aromatizovano anisovim semenom ili prirodnim anetolom koje:

1) sadrži od 1 g/l do 2 g/l anetola;

2) može da sadrži i destilat aromatičnog bilja;

3) ne sadrži dodate šećere.

Minimalna alkoholna jačina je 40% vol, a maksimalna 47% vol. Samo prirodno aromatične supstance i aromatični preparati mogu se koristiti u proizvodnji mistre.

 

45. Väkevä glögi ili Spritglögg

Väkevä glögi ili Spritglögg je jako alkoholno piće proizvedeno aromatizovanjem etil alkohola poljoprivrednog porekla aromom karanfilića i/ili cimeta korišćenjem jednog ili kombinacijom sledećih postupaka: maceracijom i/ili destilacijom, redestilacijom alkohola uz dodatak delova karanfilića i/ili cimeta ili dodavanjem prirodnih aromatičnih supstanci sa aromom karanfilića i/ili cimeta.

Minimalna alkoholna jačina je 15% vol. U proizvodnji mogu se koristiti druge arome, aromatične supstance i/ili aromatični preparati. Sadržaj vina ili proizvoda od vina ne sme da prelazi 50% od gotovog proizvoda.

 

46. Berenburg ili Beerenburg

Berenburg ili Beerenburg je jako alkoholno piće:

1) proizvedeno korišćenjem etil alkohola poljoprivrednog porekla;

2) maceracijom voća ili bilja ili njihovih delova;

3) koje sadrži posebnu aromu destilata korena lincure (Gentiana lutea L.), bobica kleke (Juniperus communis L.) i lišće lovora (Laurus nobilis L.);

4) čija boja varira od svetlo do tamno braon;

5) koje može da se zaslađuje najviše do 20 g/l, izraženo kao invertni šećer.

Minimalna alkoholna jačina je 30% vol. Samo prirodno aromatične supstance i aromatični preparati mogu se koristiti u proizvodnji Berenburga ili beerenburga.

 

47. Medovina ili nektar od meda

Medovina ili nektar od meda je jako alkoholno piće proizvedeno aromatizovanjem mešavine fermentisane medne kaše i destilata meda i/ili etil alkohola poljoprivrednog porekla, koje sadrži najmanje 30% vol. fermentisane medne kaše.

Minimalna alkoholna jačina je 22% vol. Samo prirodno aromatične supstance i aromatični preparati mogu se koristiti u proizvodnji medovine ili nektara od meda, pri čemu aroma meda mora da bude dominantna. Medovina ili nektar od meda može biti zaslađena samo medom.