Kapela Svetog Roka

Kapela Svetog Roka se nalazi na adresi Beogradski put 52, u Subotici. Sagrađena je 1738. godine, a posvećena je Svetom Roku zaštiniku od kuge jer je te godine ova epidemija odnela mnogo života u Subotici.


Obnavljana je dva puta tokom XVIII veka, kada joj je dodata nadstrešnica. Bila je jedan od prvih sakralnih objekata u Subotici, ali i župna crkva do izgradnje hrama Svete Tereze Avilske.

Prvobitno zdanje je srušeno 1884. godine, a zatim prema nactru Titusa Mačkovića podignuto današnje. Sagrađena je u stilu neorenesanse kao jednobrodna građevina sa polukružnom oltarskom apsidom. Natkrivena je masivnom kupolom, sa jabukom i krstom na vrhu. Konzervatorski radovi izvedeni su u dva navrata tokom XX veka.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar