Kalenić

Područje šume Kalenić između Juhora i Gledićkih planina u centralnoj Srbiji, stavljen je pod zaštitu kao Strogi rezervat prirode "Kalenić", koje se svrstava u I kategoriju zaštićenog područja međunarodnog, nacionalnog, odnosno izuzetnog značaja.


Strogi rezervat prirode "Kalenić" stavlja se pod zaštitu radi očuvanja biološke raznovrsnosti, retke i jedinstvene klimatogene šumske zajednice sladuna i cera (Quercetum farnetto-cerris) starosti oko 100 godina, koja predstavlja i značajno stanište strogo zaštićenih vrsta faune ptica kao što su mišar, šumska sova, veliki šareni detlić, kos, drozd imelaš, velika i obična siva senica, brgljez i dr.

Ukupne je površine 2 ha i nalazi se na teritoriji opštine Rekovac.