Kako pravilno hodati po ledu

U vreme kada se svet upozorava na posledice globalnog zagrevanja i ubrzanog topljenja velikih ledenih površina, sneg pada čak i u Sahari.

Paradokslano ili ne, zimu izgleda možete očekivati čak i u delovima sveta u kojima ona po pravilu ne postoji kao godišnje doba. Gde je zima i niske temperature, tu možete naići i na led, poledicu, klizavost usled ledene kiše.


GALERIJA

Kako pravilno hodati po ledu

Padovi na ledenim površinama znaju biti jako nezgodini, a u nekim slučajevima i fatalni, zato uz pomoć ove ilustracije University of Maryland naučite jednostavnu tehniku hoda po ledu - hod pingvina.

Pri normalnom hodu težina tela se prebacuje s noge na nogu i deli se centar gravitacije između koraka. Svaka noga nosi težinu tela pod uglom koji nije vertikalan na površinu leda i dolazi do proklizavanja i pada. Ispravan hod na ledu zahteva da se centar gravitacije održava na prednjoj nozi, ali gornji deo tela mora biti blago nagnut napred, da bi se formirao vertikalan ugao od 90 stepeni sa podlogom.

Na led se gazi celim stopalom, a kolena moraju biti olabavljena i blago savijena. Ruke su slobodne i sa strane tela, da bi održavale balans i treba izbegavati nošenje stvari u rukama. Pingvini hodaju sporo, gegajući se i praveći sitne korake, tako da održavaju težinu tela na obe noge, zadržavajući ravnotežu i oslonac. Zato je to tehnika hoda po ledu i klizavim površinama koju ljudi treba da usvoje.

Odgovarajuća obuća se podrazumeva, što znači nikako glatki đonovi. Najbolja obuća za led je sa gumenim đonovima sa neravninama ili kramponima, koja dobro steže i fiksira zglob noge.