Jezava

Jezava predstavlja rukavac Velike Morave. Nekada se ulivala u Dunav kod Smedereva, ali se često izlivala i pravila štetu okolnom području, te je njen tok regulisan i od Brežana do Batovca uvedena u Moravu te tako postala njena leva pritoka. 


Ukupna dužina reke je 38 km, a površina sliva 780 km². Duž korita su podignuti brojni nasipi kako bi se sprečile poplave. Jedine veće pritoke Jezave su Ralja i Konjska reka.