Jerinina pećina

Na teritoriji opštine Batočina u mestu Gradac, na oko 20 km od grada Kragujevca, nalazi se arheološko nalazište tzv. Jerinina pećina.


GALERIJA

Jerinina pećina

Smeštena je u podnožju Jerininog brda iznad desne obale reke Lepenice. Iskopavanja na ovom lokalitetu vršena su 1951., 1952. i 1967. godine. Utvrđeno je da je pećina stara oko 25 000 godina i da pripada dobu paleolita, a samim tim i da je jedan od najstarijih lokaliteta u Srbiji. Pronađeni su ostaci kostiju, brojno oruđe (trougaoni šiljci, izduženi strugači, listoliki deltoidni šiljci) i dva ognjišta. Najverovatnije da je u pećini živela zajednica od oko 15 članova, koja se bavila lovom i sakupljanjem plodova.

 

Vladimir Lukić
dipl. istoričar