Izvorište Belog Drima sa pećinom i vodopadom na mestu zvanom Radavac

Beli Drim izvire na planini Žljeb u Metohiji. Ukupna dužina reke je 175 km, dok je dužina njenog toka kroz Srbiju 156 km. Izvor reke predstavlja ponornica  koja izbija kao snažan izvor vode na nadmorskoj visini od 580 m u selu Radovac.


Pri samom izvoru nastaje vodopad visine 25 metara. Reka teče kroz centralni deo Metohije, od severa ka jugu gde ulazi na teritoriju Albanije, spajajući se sa Crnim Drimom i formirajući reku Drim. Značajnije pritoke su Pećka Bistrica, Dečanska Bistrica, Erenik, Klina, Miruša i Prizrenska Bistrica.