Iznad Tatalije

Strogi rezervat prirode "Iznad Tatalije" nalazi se na prostoru planine Jelova Gora. Jelova Gora smeštena je u zapadnom delu Srbije, čiji najviši vrh ima visinu od 1.011 m (Jelenina glava).


Zaštićeni prostor zahvata površinu od 0,80 ha i pripada teritoriiji opštine Bajina Bašta. Glavni cilj zaštite je očuvanje autohtone zajednice reliktne vrste zelenike (Ilex aquifolium) obraslog šumom brdske bukve (Fagetum moesiace montanum ilicetosum).