Izjava o opasnosti po zdravlje duvanskih proizvoda

Usvojena na 40. Svetskoj medicinskoj skupštini Beč, Austrija, septembar 1988.


Postoje neoborivi i nesporni naučni dokazi da je upotreba duvanskih proizvoda u vezi sa ozbiljnim štetnim zdravstvenim posledicama kod onih koji koriste te proizvode. Takođe, iritirajuće i štetne supstance pušenja duvana mogu da izazovu zdravstvene probleme nepušačima koji su u blizini pušača.

Polazeći od toga da nisu preduzete akcije, Svetsko medicinsko udruženje insistira da nacionalna medicinska udruženja i svi lekari preduzmu sledeće akcije kako bi pomogli redukciju opasnosti po zdravlje povezanih sa pušenjem i drugom upotrebom duvanskih proizvoda.

 1. Zauzmu stav protiv pušenja i upotrebe proizvoda od duvana, i publikuju tako usvojen stav.
 2.  Zabrane pušenje i upotrebu duvanskih proizvoda na svim sastancima nacionalnih medicinskih udruženja. Mnogo godina Svetsko medicinsko udruženje se rukovodi izjavom (Br. 24) koja zabranjuje pušenje u salama za sastanke gde se održava skup Svetskog medicinskog udruženja.
 3.  Razviju, podrže i učestvuju u programima edukovanja lekara i građanstva o opasnostima po zdravlje proizvoda od duvana. Posebno su značajni edukativni programi usmereni na decu i mlade kako bi izbegli upotrebu duvana. Takođe su neophodni i programi za nepušače i oni koji ne koriste druge proizvode duvana, kao i edukacija za pušače da prekinu sa upotrebom duvana.
 4.  Podstiču individualne lekare da predstavljaju primer (putem nekorišćenja proizvoda duvana) i budu aktivni učesnici kampanja za edukovanje javnosti o štetnim efektima po zdravlje od upotrebe duvanskih proizvoda. Tražiti da sve bolnice i zdravstvene ustanove zabrane pušenje na svojim teritorijama.
 5.  Nastoje na usvajanju i podršci zakona:
 • zahtevati štampanje upozorenja o štetnosti  po zdravlje na svim pakovanjima duvanskih proizvoda koji se prodaju i svim reklamama i promocijama materijala duvanskih proizvoda;
 • ograničiti pušenje na javnim mestima, komercijalnim letovima, školama, bolnicama, klinikama i drugim zdravstvenim ustanovama.
 • ustanoviti ograničenja reklamiranja i prodaje duvanskih proizvoda.
 • regulisati ili zabraniti uvoz duvanskih proizvoda.
 • zabraniti prodaju cigareta i drugih proizvoda duvana deci i mladima.
 • zabraniti pušenje na svim komercijalnim letovima unutar državnih granica i na svim međunarodnim komercijalnim letovima i zabraniti prodaju na aerodromima duvana oslobođenog od poreza.
 • zabraniti sve vladine subvencije duvana i duvanksih proizvoda.
 • obezbediti istraživanje učestalosti upotrebe duvanskih proizvoda i efekat proizvoda duvana na zdravstveni status populacje i razvoj edukativnih programa za javnost o opasnostima po zdravlje usled upotrebe duvana.
 • zabraniti promociju, distribuciju i prodaju bilo kog novog oblika proizvoda duvana koji nije trenutno dostupan.
 • povećati porez na duvanske proizvode i upotrebiti dobit za mere zdravstvene zaštite.