Istorijski arhiv „Toplice“

Istorijski arhiv „Toplice“ nalazi se u Prokuplju, gradskom centru i sedištu Topličkog okruga. Njegova nadležnost obuhvata opštine Prokuplje, Kuršumlija, Blace i Žitorađa.


GALERIJA

Istorijski arhiv „Toplice“

Prva arhivska instutucija u Prokuplju osnovana je 1948. godine kao Arhivsko središte naredbom Ministarstva prosvete Narodne Republike Srbije, dok je današnji Istorijski arhiv „Toplice“ osnovan 2006. godine odlukom Skupštine opštine Prokuplje. Od 2011. godine Arhiv dobija prostorije na trajno korišćenje.

U depou Arhiva smešteno je oko 2.400 dužnih metara arhivske građe. Ona obuhvata istorijski period od 1889. do 2015. godine. Najstarije su zbirke matičnih knjiga iz Hrama Sv. Nikole u Kuršumliji koje datiraju od 1889, a najveći deo arhivskog materijala odnosi se na period posle 1945. godine. Arhiv vodi računa i o 294 aktivne registrature na teritoriji Topličkog okruga.

 

Adresa: Pasjačka br. 2, 18400 Prokuplje

Tel: 027/329 546

E-mail: [email protected]

http://arhivtoplice.org.rs

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar