Istorijski arhiv Subotica

Istorijski arhiv Subotica se nalazi u gradu Subotici, administrativnom centru Severnobačkog okruga. Njegova teritorijalna nadležnost obuhvata opštine Suboticu, Bačku Topolu i Mali Iđoš.


GALERIJA

Istorijski arhiv Subotica

Arhiviranje državnih dokumenata u Subotici vrši se od XVII veka jer se još 1751. godine, u vreme vlasti Habzburške monarhije, pominje prostorija arhiva. Uz izvesne administrativne i pravne izmene ono je potrajalo do danas. Samostalna ustanova Arhiva osnovana je 1952. a današnji naziv, Istorijski arhiv Subotica, dobija 1964. godine. Prostorije Arhiva smeštene su u Gradsku kuću, podignutu u periodu od 1908. do 1912. godine, prema projektima arhitekata iz Budimpešte Marcela Komora i Dežea Jakaba.

U depou Istorijskog arhiva Subotica nalazi se 6.547 dužnih metara arhivske građe, raspoređene 484 fonda i zbirke. Ustanova vrši nadzor nad ukupno 851 registraturom. Građa obuhvata vremenski period od 1658. do 2008. godine, a većina dokmenata je napisana na srpskom, mađarskom, nemačkom, latinskom i hrvatskom jeziku. Najstariji dokument je plemićka diploma Janoša Sencija iz 1658. godine.

 

Adresa: Trg Slobode 1/III, 24000 Subotica

Tel: 024/626 889

E-mail: [email protected]

http://www.suarhiv.co.rs

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar