Istorijski arhiv Požarevac

Istorijski arhiv Požarevac se nalazi u istoimenom gradu, sedištu Braničevskog okruga. Nadležnost Arhiva obuhvata sam grad Požarevac kao i opštine Petrovac na Mlavi, Kučevo, Žagubica, Žabari, Veliko Gradište, Golubac i Malo Crniće.


GALERIJA

Istorijski arhiv Požarevac

Osnovan je 24. aprila 1948. godine odlukom Gradskog narodnog odbora Požarevac. Arhiv nema prostorija u vlasništvu. Smešten je u dve zgrade: adimistrativni deo se nalazi u delu zgrade Narodnog muzeja, dok se arhivski depo nalazi u zgradi „Stara kasarna“ – paviljon 4.

U arhivskom depou se nalazi oko 5 000 dužnih metara građe raspoređenih u 530 fondova i zbirki. Građa obuhvata vremenski period od XVIII do XX veka. Takođe se vrši nadzor nad 380 registratura van ustanove. Arhiv poseduje i biblioteku sa oko 10 000 knjiga.

 

Adresa: Dr Vojislava Dulića 10, 12000 Požarevac

Tel: 012/223 082

E-mail: [email protected]

http://www.arhivpozarevac.org.rs

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar