Istorijski arhiv grada Novog Sada

Istorijski arhiv grada Novog Sada je međuopštinski arhiv sa sedištem u Novom Sadu, nadležan za opštine Bačka Palanka, Bački Petrovac, Beočin, Žabalj, Vrbas, Novi Sad, Sresmki Karlovci, Temerin i Titel.


GALERIJA

Istorijski arhiv grada Novog Sada

Godine 1748. Novi Sad dobija Statut slobodnog kraljevskog grada u vreme carice Marije Terezije. Njime je između ostalog bilo predviđeno da se vode zapisnici svih državnih institucija i da se adekvatno čuvaju. Činovnici za to zaduženi bili su veliki beležnik, podbeležnik, protokolista itd. Prvi Srbin veliki beležnik u Novom Sadu bio je Pavel Rašković. Zapisnici su prvo bili vođeni na latinskom a zatim na nemačkom jeziku. Srpske institucije su tokom Velikog rata bile raspuštene a zatim ponovo organizovane u novoj državi Srba, Hrvata i Slovenaca. Čuvanje arhivske građe je sada povereno novim institucijama, između ostalog i Istorijskom arhivu Novog Sada osnovanom 1954. godine. Prostorije Arhiva nalazile su se na Petrovaradinskoj tvrđavi, a početkom aprila 2016. godine premeštene su u novu zgradu Novom Sadu.

U depoima Istorijskog arhiva grada Novog Sada nalazi se oko 7 000 dužnih metara arhivske građe, raspoređene u 882 fonda. Nastala je u periodu od sredine XVIII do početka XXI veka. U okviru Arhiva nalazi se i biblioteka sa preko 5 000 knjiga i oko 200 naslova periodike.

 

Adresa: Filipa Višnjića 2a, 21000 Novi Sad

Tel: 021/6431 752

E-mail: [email protected]

http://www.arhivns.rs

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar