Isposnica Svetog Save

Isposnica Svetog Save udaljena je oko 20 km od manastira Studenice. Nalazi se na teško pristupačnom terenu usađena u stenu planine Čemerna.


GALERIJA

Isposnica Svetog Save

Sagrađena je početkom XIII veka, a koristio ju je Sveti Sava nakon povratka iz manastira Hilandara 1207. godine. Smatra se da je u isposnici napisao čuveni „Studenički tipik“. Kompleks se sastoji od crkve posvećene Svetom Đorđu, stambene zgrade i cisterne. Crkva je građevina jednobrodne osnove sa polukružnom apsidom. Zidana je lomljenim kamenom, asevernim zidom je priljubljena uz liticu. Živopisana je u XVII veku od strane Georgija Mitrofanovića. U sastavu isposnice se nalazi i grob monaha koji je 1981. godine stradao u požaru. Konzervatorski radovi na crkvi i kuli završeni su 1994. godine.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar