Hrast zapis u Crnoj Bari

Stablo hrasta sladuna koje raste u ataru sela Crna Bara, kod Vlasotinca predstavlja jedinstveni primerak svoje vrste. Starost, dimenzije pa i sama dekorativnost, kao i drveni krst srastao sa njim daju specifičnu sliku ovog drveta – zapisa.


Stablo raste  pored seoskog puta i škole, na blago nagnutom terenu. Ima visinu od 27 m, a dimenzije krošnje 27 x 23 m. Na osnovu analize starost mu je procenjena na oko 350 godina. Relativno je dobrog zdravstvenog stanja, ali sa jedne strane postoji mrazopucina. U samom žilištu je drveni krst koji je srastao sa stablom tj.deblom. Ne zna se tačno kada je tu postavljen ali pored njega je drugi krst, poboden u zemlju.

Sladun predstavlja i zapis – sveto drvo oko kojeg se okupljaju meštani sela svake godine na Spasovdan, početkom juna. Još je kod starih Slovena negovan kult nekog božanstva ili sveca i sva ta verovanja bila su povezana sa drvećem, pa odatle i običaj okupljanja oko njih, čitanja molitve, prinosi darova itd.

Zbog svojih izuzetnih karakteristika nalazi se pod zaštitom kao Spomenik prirode III kategorije površine 5, 14 ari.