Hrast sladun - Bratinac

Hrast sladun (Quercus farnetto-Quercus conferta) se nalazi u selu Bratinac, opštini Požarevac. Nalazi se u dolini reke Mlave, na privatnom imanju. Starost stabla je nekih 260 godina, a visina 18 m.


Inače šume hrasta sladuna nekada su pokrivale velike površine na našoj zemlji, posebno Šumadiji. Međutim pod uticajem čoveka su degradirane. Stablo je u dobrom stanju i ima vrlo razgranatu gustu krošnju.